HOMEPAGE
WAT IS EEN MENGKUIL
WAAROM EEN MENGKUIL
VOORBEREIDING
UITVOERING
RESULTAAT
FOLDER
FOTO'S
CONTACT
 

WAT IS EEN MENGKUIL

Een mengkuil is: Met een voermengwagen de verschillende voersoorten in een VTV berekende verhouding mengen, eerst weer inkuilen en daarna voeren.

Het aanbieden van een gemengd rantsoen heeft veel voordelen: Alle nutrienten zijn in elke hap aanwezig en een koe kan niet meer uitzoeken wat zij het liefst eet. Hierdoor krijgen ook de dieren die lager in de rangorde staan de beschikking over een evenwichtig rantsoen. Dit zorgt voor een constante productie en meer rust in de stal. Het rantsoen moet echter wel goed uitgebalanceerd zijn.
Het gemengd aanbieden van rantsoen aan de koeien kan op verschillende manieren... zelf met de vork alles door elkaar hutselen, een eigen voermengwagen... of bijv. via een voerrobot.

Maar het gemengd aanbieden van rantsoen kan ook via een mengkuil.
Hierbij inventariseren de mensen van Wielink Agrarisch Handelsbedrijf samen met de veehouder welk voersoorten en in welke hoeveelheden op het bedrijf aanwezig zijn. Vervolgens wordt een voerplan gemaakt met eventueel aanvullende producten.
Daarna worden volgens een vast mengschema met een grote voermengwagen de producten gemengd en weer ingekuild. De veehouder kan nu voor een bepaalde periode met zeer beperkte mechanisatie en arbeid de veestapel een constant rantsoen aanbieden.




 





 


Wielink Agrarisch Handelsbedrijf VERKOOP VAN PRODUCTEN ADVIEZEN